Tietosuoja ja evästeet

Tietosuojakäytäntö

Tietosuoja ja evästeet

(Päivitetty 08.06.2021)

TIETOSUOJA

SunBrandi Oy

Jotta voimme palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja.

Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä.

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaatteilla sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

Varmistaaksesi ajantasaisen tietosuojaselosteen, tarkista mahdolliset päivitykset säännöllisesti.

 

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

SunBrandi Oy (jäljempänä yritys)

Y-tunnus: 3157317-8

Nimi: Kari Saarelainen

Osoite: Käsälä 4 as. 5, 40250 Jyväskylä

Puh: 0400 678 844

Sähköposti: kari.saarelainen@sunbrandi.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö on sama kuin rekisterinpitäjä.

 

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on käsitellä tietoja, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden tarjoamiseen, toimittamiseen, kehittämiseen ja laskuttamiseen sekä hallinnointiin.

Henkilötietoja käytetään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämiseen.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös asiakkaille suunnatussa markkinoinnissa.

Suostumuksen markkinointiin voi poistaa milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

 

Rekisteröitävät tiedot

-henkilötiedot palvelun tilaamisen yhteydessä (etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

-henkilötiedot yhteydenottolomakkeista

Yritys ei kerää eikä säilytä rekisterissä mitään tarpeettomia ja vanhentuneita tietoja.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä asiakkaan itsensä ilmoittamia tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:

-tuotteiden tilaamisen yhteydessä

-yhteydenottolomakkeet

-evästeiden tarjoama tieto

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille vaan niitä käsitellään ainoastaan yrityksen myynnissä, tuotannossa ja hallinnossa.

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

Saatamme ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät.

Yrityksen palvelimet ja kirjanpito on ulkoistettu kolmannen osapuolen yrityksiin ja palveluihin, johon niihin tarvittavat tiedot siirtyvät.

Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.

Rekisteriin sisältyviä tietoja ei siirretä pääsääntöisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään yrityksen toimitiloissa lukitussa tilassa.

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään yrityksen tai Shopifyn tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Kaikki rekisterin aineisto on suojattu ulkopuolisilta toimijoilta vähintään tavanomaisin salasana- ja toimitilarajoituksin.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Yhteystiedot näkyvät yllä.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.

Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

 

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramainonta ja -markkinointi.

Kieltoilmoitus tulee lähettää henkilöön todennettavasti kohdistettavasti kirjallisesti tai sähköisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

Pyynnön jälkeen poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Esimerkiksi yrityksellä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolain luku 2,10 § määrittelemän ajan mukaisesti.

 

Yhteistyökumppanit

Shopify

Tietosuojaseloste

 

EVÄSTEET

Sunbrandi.fi käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa.

Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja.

Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen.

Voit selaimen asetuksissa kieltää evästeiden toimimisen.

Lisätietoja evästeiden kieltämisestä löytyy käyttämäsi verkkoselaimen käyttöohjeesta.

 • Brändätyt mainoslahjat

  Idea book 2024

  Selaa 
 • Selected Bags

  Reppuja ja laukkuja 2024

  Selaa 
 • XD connects Pääkuvasto 2024

  Vaatteita, mainoslahjoja ja lahjatuotteita

  Selaa 
 • Toppoint 2024

  Kampanja- & promotuotteet

  Selaa 
 • GiftBook 2024

  Joulun toivotuimmat yrityslahjat

  Selaa 
 • Specialdesign 2024

  Selaa 
 • Headwear kevät 2024

  Lippikset

  Selaa 
 • Headwear pipokuvasto 2023

  Syyskuvasto pipoista.

  Selaa